Fenwicks Disc Brake Cleaner

Flere visninger

Fenwicks Disc Brake Cleaner
Disk brake Cleaner er et kraftig høyeffektivt løsemiddelbasert rens for bremseskiver.
Detaljer

Detaljer

Den fjerner olje og skitt fra skivene og gjør alle dine bremsekomponeter skinnende rene. Den kan også anvendes når et sterkt løsemiddel skal brukes, som f.eks til å fjerne lim etter klistremerker eller for å rense kassetter etc. Spray den på, la skitten renne av, etter kort tid tørker den opp og etterlater en ren flate.

UN1950. Brannfarlig væske og damp. Holdes vekk fra antennelseskilder. Unngå innånding. Kan forårsake irritasjon i luftveiene, samt døsighet eller svimmelhet. Unngå kontakt med hud og øyne. Kan forårsake hudirritasjon. Gjentatt eksponering kan gi tørrhet og sprekkdannelsen. Ved kontakt med øynene, skyll øyeblikkelig med vann og kontakt lege. Bruk kun i godt ventilerte områder.