Fenwicks Multi-Purpose Lubricant 500ml

Flere visninger

Fenwicks Multi-Purpose Lubricant 500ml
kr 99

Availability: På lager

Delbetaling
Finansiering er ikke tillatt for beløp under kr 1990.
Universalsmøring på praktisk sprayboks.
Detaljer

Detaljer

Sykkelolje som smører, beskytter og fortrenger vann. Universalsmøring for kjede, kabler og gir. Smøremiddelet kommer på en praktisk 500 ml sprayboks. Et must for enhver verktøykasse!

UN1950. Brannfarlig væske og damp. Holdes vekk fra antennelseskilder. Unngå innånding. Kan forårsake irritasjon i luftveiene, samt døsighet eller svimmelhet. Unngå kontakt med hud og øyne. Kan forårsake hudirritasjon. Gjentatt eksponering kan gi tørrhet og sprekkdannelsen. Ved kontakt med øynene, skyll øyeblikkelig med vann og kontakt lege. Bruk kun i godt ventilerte områder.