Protection Mask for waxing

Flere visninger

Protection Mask for waxing

Beskyttelsesmaske for profesjonelle smørere. Integrert filter, filterkoder A, B, E. Må oppbevares i en lukket pose eller eske når den ikke brukes. Beregnet gjennomsnittlig levetid er en sesong eller 6 måneder, deretter må hele masken skiftes. CE godkjent. Produsert av 3M.

BESKYTTER MOT:

• Organiske damper med smeltepunkt over 65°C.
• Uorganiske og giftige gasser.
• Støv.

Detaljer

Detaljer

Protection Mask for waxing